Cliënten van Willem Felsoord

Binnen Willem Felsoord wordt door cliënten gebruik gemaakt van communicatiemiddelen zoals iPads en tovertafels. Echter voor bepaalde kinderen en jongvolwassenen is het gebruik van deze informatie- en communicatiemiddelen niet mogelijk omdat ze de touchscreen functionaliteit niet kunnen bedienen. Specifiek voor deze cliënten gaan we fietsen omdat met de aanschaf van deze computer(s) (t.w.v. circa € 10.000 per stuk) deze cliënten dankzij de oogbesturing kunnen leren en communiceren.

Het verhaal van Kirsten

Kirsten (19) heeft de afgelopen jaren op kinderdienstencentrum De Bolsterberg kennisgemaakt met de oogbesturingscomputer. Doordat ze nu op zorglocatie Willem Felsoord voor dagbesteding komt, mist ze het oefenen met de oogbesturingscomputer. Daarom gaat ze elke maandag na de dagbesteding van Delft naar Zoetermeer om te oefenen op de computer. Kirsten laat zien dat ze in korte tijd grote stappen maakt in het leren ‘werken’ met de computer. Haar ogen gaan steeds sneller over het beeldscherm en de stappen richting geconcentreerd kijken worden gezet om straks wellicht de stap van spelen naar communiceren te maken. Kirsten laten leren, communiceren en genieten, zouden we haar het liefste elke dag willen bieden, in plaats van één keer per week.

“Kortom, wij als ouders van Kirsten zijn heel blij dat Kiwanis zich weer gaat inzetten voor dit mooie doel, een oogbesturingscomputer voor het Willem Felsoord! Niet alleen voor onze dochter maar juist ook voor al die andere cliënten waar we sinds oktober 2019 mee kennis hebben gemaakt. Stuk voor stuk unieke persoonlijkheden met ieder zijn eigen kwaliteiten en mogelijkheden.”

Andere cliënten van Willem Felsoord

Eén van de unieke persoonlijkheden waarover de ouders van Kirsten het hebben, is een jonge dame (19) die zorglocatie Willem Felsoord bezoekt en erg spastisch is waardoor haar ledematen veel bewegen. Het bewegen gaat daarbij ook nog ongecontroleerd. Je ziet haar ogen kijken en zoeken, maar spraakvermogen heeft ze niet. Toch volgt ze alles om zich heen. Een touchscreen is voor haar geen optie maar als zij nu met haar ogen zou kunnen aanwijzen wat ze bedoelt of via haar ogen een spel zou kunnen spelen. Wat een zelfvertrouwen zou haar dat geven en wat nog meer!

En een jonge man (20) die volledig aan een rolstoel gebonden is maar die wel intelligent is om één en ander te begrijpen. Helaas is bij hem tot nu toe geen spraakontwikkeling op gang gekomen maar zijn ogen maken wel contact. De eerste methodes van communiceren, via verwijskaarten en plaatjes lukt hem niet. Door voor hem een oogbesturingscomputer in te kunnen zetten, komen er voor de therapeuten nieuwe ontwikkeling- en leermethodes beschikbaar.

Ook dit jaar zijn er weer jongeren ingestroomd bij Willem Felsoord. Een jongen en meisje (beiden 17 jaar) komen van andere locaties. Welke mogelijkheden zij hebben qua communicatie is op dit moment nog niet duidelijk. Juist doordat op een nieuwe zorglocatie met een frisse blik naar cliënten wordt gekeken, zien we soms verrassende ontwikkelingen.