Deelnemersreglement

Algemeen
De Herwerden-Kiwanis Sponsorride is geen wedstrijd maar een fiets sponsorevenement. Het doel is zoveel mogelijk geld in te zamelen voor kinderen/ jong-volwassenen die behoefte hebben aan een leuke vakantie.

  • Van alle deelnemers wordt verwacht dat zij zorgen voor een sponsoropbrengst van minimaal € 15,00
  • Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke voor promotionele doeleinden van de organisatie, zijnde Herwerden-kiwanis Sponsorride, zonder daar een vergoeding voor te claimen.
  • Deelnemers jonger dan 18 jaar mogen uitsluitend meedoen met goedkeuring van hun ouders/ verzorgers.
  • Deelnemers volbrengen het sponsorevenement per fiets. Deelnemers die op een andere (serieuze) manier willen meedoen zijn welkom, mits hiervoor toestemming is verkregen van de deelnemerscoördinatie.

Inschrijving
Bij inschrijving is de deelnemer inschrijfgeld verschuldigd. Dit inschrijfgeld wordt besteed aan het organiseren van het evenement (zie ook antistrijkstok beleid). Inschrijving is definitief na betaling van het inschrijfbedrag. Bij annulering van deelname wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook reeds gedane donaties worden niet gerestitueerd.

Deelname aan de Herwerden-Kiwanis Sponsorride
Deelname aan de Herwerden-Kiwanis Sponsorride is uitsluitend mogelijk voor ingeschreven deelnemers.

De Herwerden-Kiwanis Sponsorride route
Op 1 augustus komt de GPX van de originele Herwerden-Kiwanis Sponsorride route op de website beschikbaar.

Veiligheid
Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.

Aansprakelijkheid van de organisatie
De organisatie is in geen enkel geval aansprakelijk voor (de gevolgen van) ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer en de supporters.
De organisatie accepteert geen enkele verantwoordelijkheid indien het evenement door overmacht afgelast of uitgesteld moet worden.