Ons doel

Stel je eens voor dat je niet duidelijk kunt maken wat er aan de hand is, omdat je de gebruikelijke communicatiekanalen niet kunt benutten, je niet kunt praten, je bijna niet kunt bewegen en je in alles afhankelijk bent van je omgeving.

De kinderen en jongvolwassenen van Willem Felsoord te Delft, zijn nauwelijks zichtbaar voor de samenleving en kunnen niet duidelijk maken wat ze willen. Zij gaan niet naar een reguliere school of naar hun werk en kunnen geen gebruik maken van speelgoed en andere middelen die kinderen en jongvolwassenen zonder beperking tot hun beschikking hebben.

Dankzij technologische innovaties kunnen we hier met elkaar wat aan doen!

Om dit duidelijk te maken, geven we het voorbeeld van de situatie van Terre:

Tot voor kort waren Terre’s communicatiemogelijkheden zeer beperkt. Terre maakt tegenwoordig dankzij de oogbesturingscomputer keuzes door haar blik te richten naar bijvoorbeeld twee verschillende soorten broodbeleg en maakt soms geluidjes om aan te geven dat zij iets prettig of juist niet prettig vindt. Na een periode van een maand, is duidelijk geworden dat Terre kan categoriseren en zodoende kan communiceren met een oogbesturingscomputer. Terre kan nu kenbaar maken wat ze wil.

Via de oogbesturingscomputer kunnen meervoudig gehandicapte mensen via bewegingen van hun ogen communicatieprogramma’s en spelprogramma’s aansturen. Aan het Willem Felsoord willen wij ook minimaal één geweldige oogbesturingscomputer beschikbaar stellen door voldoende geld (circa € 10.000) op te halen met de individuele Herwerden-Kiwanis Sponsorride 2021.