Antistrijkstokbeleid & AVG

Kiwanis Zoetermeer voert een antistrijkstokbeleid. Het sponsorgeld en ontvangen donaties aan de deelnemers, teams en vrijwilligers van de  Herwerden-Kiwanis Sponsorride worden voor 100% besteed aan de goede doelen van de Herwerden-Kiwanis Sponsorride. Het inschrijfgeld van de deelnemers wordt besteed aan de organisatie van het evenement. Partners kunnen aan de Herwerden-Kiwanis Sponsorride doneren met een financiële bijdrage, producten en/of diensten. De financiële partnerbijdrage wordt gebruikt voor de organisatie van het evenement tenzij de partner kiest om geheel of gedeeltelijk haar financiële bijdrage aan het goede doel van de Herwerden-Kiwanis Sponsorride te doneren. Indien de donaties van de partners groter zijn dan de kosten inclusief reserves, wordt het resterende geldbedrag gebruikt voor de goede doelen van de Herwerden-Kiwanis Sponsorride. 

De Herwerden-Kiwanis Sponsorride organisatie bestaat uitsluitend uit vrijwilligers en kent geen beloningsbeleid. Deze leden van de organisatie ontvangen geen salaris, managementvergoeding of andere financiële bijdragen ter compensatie voor hun inzet. Er zijn geen kosten van een bedrijfsbureau. Alle kosten voor de Herwerden-Kiwanis Sponsorride worden gedragen door de organisatie, inschrijfgeld van deelnemers en donaties van partners. Indien er kosten worden gemaakt dan worden deze inzichtelijk gemaakt in de jaarverslagen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Herwerden-Kiwanis Sponsorride, gevestigd aan de Groene Loper 22 2665 VK Bleiswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Sponsorride
Groene Loper 22
2665 VK Bleiswijk
+316 20 70 26 80

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Herwerden-Kiwanis Sponsorride verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@herwerdenkiwanissponsorride.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Herwerden-Kiwanis Sponsorride verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming

De Herwerden-Kiwanis Sponsorride neemt geen geautomatiseerde besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Herwerden-Kiwanis Sponsorride) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Herwerden-Kiwanis Sponsorride bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Herwerden-Kiwanis Sponsorride verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Herwerden-Kiwanis Sponsorride gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar Info@herwerdenkiwanissponsorride.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. De individuele Herwerden-Kiwanis Sponsorride zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. De individuele Herwerden-Kiwanis Sponsorride wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Herwerden-Kiwanis Sponsorride neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@herwerdenkiwanissponsorride.nl