Oogbesturingscomputer

De oogbesturingscomputer (t.w.v. circa € 10.000 per stuk) is een alles-in-één computer speciaal om kinderen en volwassenen met ernstige motorische of meervoudige beperkingen in staat te stellen om te communiceren en te leren. De computer is te gebruiken voor communicatieontwikkeling, spel, therapie en diagnostiek, en is ideaal om oogbesturing met meerdere kinderen uit te proberen en te oefenen. De oogbesturingscomputer wordt ingezet in groepen en in individuele therapieën. De therapeuten en leiding maken voor de cliënten een oefenprogramma omdat communicatie persoonsgebonden en op maat is. De cliënten starten met oefenen door zich een tijd te concentreren op het scherm en te leren wat het effect is van oogbewegingen. In het vervolgtraject wordt gekeken of de cliënten kunnen communiceren met een oogbesturingssysteem.

Waarom wordt de oogbesturingscomputer niet vergoed?
Voor instellingen zoals zorglocatie Willem Felsoord is een oogbesturingscomputer een te grote investering die niet binnen het budget van een groep past. De oogbesturingscomputer wordt als communicatiehulpmiddel wel vergoed met een goede onderbouwing, maar dan is het een persoonlijk (kindgebonden) middel en niet voor gebruik door andere kinderen van zorglocatie Willem Felsoord. Via de Herwerden-Kiwanis Sponsorride zetten we ons daarom in voor de aanschaf van een oogbesturingscomputer zodat kinderen en jongvolwassenen kunnen oefenen met de oogbesturingscomputer. Als vervolgens zichtbaar en duidelijk wordt dat cliënten hiermee kunnen communiceren en zich ontwikkelen, kan een individuele (persoonsgebonden) aanvraag worden gedaan. Op deze manier worden kinderen en (jong)volwassenen door te leren op de oogbesturingscomputer niet alleen op zorglocatie Willem Felsoord, maar ook thuis, verder geholpen in de ontwikkeling en communicatie.